Szervezetünk

CSFK_szervezet


Kiss László, tel.: +36-1-391-9322, e-mail: kiss.laszlo@csfk.mta.hu

Markóné Hegedűs Magdolna, tel.: +36-1-391-9331, e-mail: markone.hegedus.magdolna@csfk.mta.hu

Kocsis Károly, tel.: +36-1-391-9320, e-mail: kocsis.karoly@csfk.mta.hu

Gazdasági igazgatóság, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8, tel.: +36-99-508-349

Bartus Zsuzsanna, 9400 Sopron, Csatkai Endre 6-8, tel.: +36-99-508-349, e-mail: Bartus.Zsuzsanna@csfk.mta.hu

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17., tel.: +36-1-391-9320

Geodéziai és Geofizikai Intézet, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 9400 Sopron Csatkai Endre u. 6-8., tel.: +36-99-508-340

Földtani és Geokémiai Intézet, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház), tel.: +36-1-319-3137

Földrajztudományi Intézet, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház), tel.: +36-1-309-2600

A Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet akkreditált kutatócsoportjai

A Geodéziai és Geofizikai Intézet akkreditált kutatócsoportjai

A Földtani és Geokémiai Intézet akkreditált kutatócsoportjai

A Földtrajztudományi Intézet akkreditált kutatócsoportjai

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Könyvtára, 1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház), tel.: +36-1-309-2600/1443

 

 

 

Közérdekű adatok 2018

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név) Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
2. Székhely 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.1525 Budapest, Pf.: 67.
4. Telefonszám +36 99 508 351
5. Faxszám +36 99 508 355
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@csfk.mta.hu
7. A honlap URL-je www.csfk.mta.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége Nem releváns
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Nem releváns
10. Az ügyfélfogadás rendje Nem releváns

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) http://csfk.mta.hu/szervezet/

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

 

 

1.2. Felügyelt költségvetései szervek: NINCS

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
 • Teljes név:Magyar Csillagászat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Angol név: Hungarian Astronomical Nonprofit Ltd.
 • Székhely: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6 -8.
 • Központi ügyintézés helye és levelezési címe:1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15 -17.
 • Telefonszám:+36 30 358 5120,
 • Email cím: magyarcsillagaszat@gmail.com
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
 • Főtevékenység:7490 Mns. egyéb szakmai, műszaki, tudományos tevékenység
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
 • Dr. Kiss Áron Keve ügyvezető
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 • 90%-os tulajdonrész

1.4. Közalapítványok: NINCS

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve.
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
 • Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
 • 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
 • Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
 • 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

 

1.7. Költségvetési szervek: NINCS

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: NINCS

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások: NINCS

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai: NINCS

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések: NINCS

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: NINCS

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok: NINCS

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége Szabályzat a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve http://csfk.mta.hu/csfk-funkkciok/
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Statisztika_2018_határidőnapló
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek NINCSENEK ILYEN SZERZŐDÉSEK
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél NINCSENEK ILYEN SZERZŐDÉSEK

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista NINCS
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Az eddigi vizsgálatok, ellenőrzések nem tartalmaztak nyilvános megállapítást

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai. Az eddigi vizsgálatok, ellenőrzések nem tartalmaztak nyilvános megállapítást

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Az eddigi vizsgálatok, ellenőrzések nem tartalmaztak nyilvános megállapítást

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Éves beszámolók:http://mta.hu/hatteranyagok/az-mta-kutatohelyeinek-eredmenyei-105499 „Matematika és természettudomány” tudományterület, a kutatóközpont neve alatt.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Tudományos publikációk: www.mtmt.hu (MTAtv.)

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései http://csfk.mta.hu/szervezet/uvegzseb/

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói. NINCS

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói. http://csfk.mta.hu/szervezet/uvegzseb/

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok. 198 fő, 919 560 685 Ft/év (2017)
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. 6 fő, 59 723 570 Ft/év (2017)
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. Külső személyi juttatások: 79 993 428 Ft/év (2017)

II. Közzétételi egység: Támogatások: NINCS

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 5.000.000,- Ft feletti szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók: NINCS

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések: NINCS

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. GINOP KHK, GINOP TAO, GINOP ZBL.A dokumentumok, a szerződések, közvetlen. elérésének biztosításával.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. http://csfk.mta.hu/szervezet/uvegzseb/