Az MTA CSFK EduID Adatkezelési szabályzata

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a(z) MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (MTA CSFK), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezlő ) Szabályzata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően.
A jelen szabályzat célja, hogy az MTA CSFK, mint Adatkezelő által végzett, az eduID föderáció felhasználóira vonatkozó egyes adatkezeléseinek feltételeit meghatározza, illetve tájékoztatást nyújtson a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés részletes feltételeiről és módjáról, valamint a felhasználói személyes adatok harmadik félnek történő továbbításának feltételeiről.

Az adatkezelő neve és elérhetősége
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (MTA CSFK)
9400 Sopron, Csatkai Endre str. 6-8.

Tel: +36-99-508-349

Adatfeldolgozó:
MTA CSFK Informatika csoport
Telefon: +36 1 3919344

Adatok tárolása
Az MTA CSFK EduID azonosítást kiszolgáló adatbázisát az MTA CSFK Informatika csoportja kezeli. Az adatbázis a következő adatokat tartalmazza (a kezelt személyes adatok köre):

  • Vezetéknév, keresztnév
  • Felhasználónév
  • E-mail cím
  • Telefonszám (opcionális)
  • Munkahelyi csoport száma (opcionális)
  • Jogosultsiág (entitlement, opcionális)
  • Jelszó
  • Egyedi azonosító

Az adatokat az Adatkezelő védett módon tárolja. A Felhasználó jelszava az adatbázisban titkosítva szerepel, titkosítatlanul nem jeleníthető meg. Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezési intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése az MTA CSFK, mint szolgáltató által föderációs együttműködés keretében más intézmények (harmadik fél) felhasználóinak nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Felhasználó azonosítás, a személyre és a szolgáltatás ismertetőjében meghatározott felhasználói csoportra szabott emeltszintű szolgáltatásnyújtás érdekében történik. Jelen Szabályzat szerint felhasználóknak minősülnek az eduID föderációs szerződés szerinti felhasználók. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az MTA CSFK által az eduID szerződésben meghatározott felhasználóknak nyújtott föderatív szolgáltatás, illetve az MTA CSFK eduID szerződésének megszűnéséig tart.